تعمیر گاه بنز گلچین

تعمیرگاه بنز گلچین

مرسدس بنز با دو مدل C 240 و E 240  این نخستین ورود مرسدس بنز، شرکت خودروسازی آلمانی به بخش اجرایی کشور بود. در آن سال شرکت دایملر کرایسلر (دایملر آ.گ کنونی ) از طرف شرکت سازنده، از این خودروها پشتیبانی می‌کرد. در همین زمان شرکت ستاره ایران تاسیس شد، این شرکت که برای پشتیبانی اتومبیل‌های پلیس به وجود آمده بود، تحت مالکیت شرکت دایملر کرایسلر (دایملر آ.گ کنونی ) قرار داشت. محل این شرکت،تهران - خ ری بین آبشار و دردار قرار داردو فعالیت‌های کلی تیم متخصص و فنی حاضر در این محل به برنامه‌های آموزشی و همچنین پشتیبانی فنی، تعمیر و سرویس‌دهی به اتومبیل‌های نیروی انتظامی درون شهری و برون شهری اختصاص داشت