موتورهای با سوخت بیودیزل bio diesel

موتورهای با سوخت بیودیزل bio diesel

با انجام یکسری از فرایندهای شیمیائی روی این روغن های طبیعی آنها را به یک سوخت مناسب برای موتورهای اشتعال تراکمی تبدیل کرد.استفاده از این سوخت ها در یک موتور صد درصد بیو دیزل (100B ) هم امکان پذیراست و در این خودروها دیگر از گازوئیل بعنوان سوخت دوم استفاده نمی شود.

بنابر این کاربری این سوخت بدو صورت در سیکل اشتعال تراکمی (CI  )موتورهای دیزل وجود دارد یک بصورت دوگانه سوخت (تغیر سوخت با یک کلید تبدیل یا انتخاب سوخت انجام میگیرد )و یا بصورت صد در صد بیودیزل .

موتورهای چهار زمانه Four stoke engine  

موتورهائی هستند که چهار مرحله کاری مولدهای قدرت  ( مکش،تراکم ،احتراق و تخلیه )

در دو موتور کامل می شود .یعنی در هر نیم دور میل لنگ (180 درجه چرخش )یک کورس (Stroke ) یا مرحله صورت میگیرد .لذا در هر دور موتور دو مرحله از چهارمرحله یک سیکل کامل انجام شده و در دور دوم با انجام احتراق و تخلیه سیکل تکمیل میگردد.لذا در این موتورها یک سیکل کامل موتور نیاز به دو دور گردش میل لنگ دارد .هر مرحله 180 درجه از چرخش میل لنگ و لذا سیکل کامل که تنها یک کورس تولید توان دارد 4 *180 =720 درجه طول میکشد.

موتورهای دو زمانه  Two stroke engine

به موتورهائی که چهار مرحله – مکش – تراکم – انفجار و تخلیه در یک مولد توان یا موتور احتراقی در یک دور از چرخش میل لنگ انجام گردد موتورهای دو زمانه گفته می شود.

موتورهای دیزلی

موتورهای احتراق داخلی که در آن سوخت مایع بدرون محفظه احتراق حاوی هوای متراکم تزریق می شود .و احتراق پس از زمانی که دمای مخلوط به اندازه کافی بالا رفت شروع شده و سوختن بدون محرک خارجی انجام می شود.

 


منبع: تعمیرگاه مرسدس بنز گلچین


برچسب‌ها: