اجزای دیفرانسیل

اجزای دیفرانسیل

درون دیفرانسیل نیز همچون گیربکس ، تعدادی چرخدنده وجود دارد که عمل تبدیل دور و گشتاور را انجام می دهند.شفت خروجی گیربکس و یا میل گاردان به عنوان محور ورودی دیفرانسیل محسوب می شود و پلوس ها که ارتباط دهنده بین دیفرانسیل و چرخها می باشند،به عنوان محورهای خروجی دیفرانسیل محسوب می گردند.

اجزای داخلی دیفرانسیل عبارتند از :

1-      چرخدنده پینتون :

پینیون پرخدنده کوچکی است که بر روی محور ورودی دیفرانسیل نصب می گردد.لازم به ذکر است که محور ورودی دیفرانسیل همان انتهای گاردان و یا انتهای شفت خروجی گیربکس می باشد .چرخدنده پنییون با چرخدنده دیگری به نام کرانویل درگیر می باشدو بدین طریق می تواندگشتاور خود را منتقل نماید.

2-      چرخدنده کرانویل

کرانویل چرخدنده بزرگتری می باشد که دندانه های آن در بغل قرار گرفته است.این چرخدنده با پینیون درگیر بوده و با به گردش در آمدن پینیون،به گردش در می آید.کرانویل بر روی هیچ محوری تثبیت نگردیده و می تواند بصورت مستقل گردش نماید.

3-      قاب هوزینگ :

هوزینگ بصورت یک چارچوب جعبه ای شکل می باشد که بر روی بدنه کرانویل نصب گردیده و می تواند همراه آن به گردش درآید.جالب است که بدانید سایر چرخدنده های دیفرانسیل درون این قاب قرار گرفته و در هنگام گردش هوزینگ و کرانویل،به همراه آنها به گردش در می آیند.

4-      چرخدنده های هرزگرد :

چرخدنده های هرزگرد از نوع چرخدنده مخروطی می باشند.این دو چرخدنده مخروطی بر روی یک محور به نام محور هرزگرد نصب گردیده اند و همراه آن می توانند به گردش در آیند.تکیه گاهای محور هرزگرد برروی قاب هوزینگ قرار گرفته است .بنا بر این با به گردش در آمدن قاب هوزینگ . کرانویل،کل مجموعه چرخدنده های هرزگرد به همراه محور و تکیه گاه های آن نیز به گردش در می آید.توجه داشته باشید که این گردش ،حول محور هرزگرد نیست.

5-      چرخدنده های پلوس

دو عدد چرخدنده مخلوطی دیگر درون قاب هوزینگ وجود دارد که به آنها چرخدنده پلوس گفته می شود.هر یک از آنها بر روی یکی از پلوس ها نصب گردیده است و با به گردش در آمدن آنها ، پلوس ها نیز به گردش در آمده و گشتاور به چرخها منتقل می گردد.این دو چرخدنده های پلوس به گونه ای است که محور آنها (پلوس ها ) کاملاً عمود هرزگرد می باشد.

6-      پوسته دیفرانسیل ( کله گاوی )

کل مجموعه پینیون،کرانویل،قاب هوزینگ و چرخدنده های مخروطی درون آن (چرخدنده های هرزگرد و چرخدنده های پلوس ) همگی درون یک پوسته فلزی قرار می گیرند.گاهی اوقات این پوسته قسمتی از پوسته اکسل بوده و کل پوسته دیفرانسیل و اکسل بصورت یکپارچه می باشدو گاهی اوقات نیز بصورت مجزا بوده و امکان دمونتاژکردن و جداسازی آن وجود دارد.

این پوسته هم وظیفه محفوظ نگه داشتن اجزاء داخلی دیفرانسیل را بر عهده دارد و هم به عنوان محفظه ای می باشدکه می توان درون آن را پر از روغن نمود.روغن مورد استفاده در دیفرانسیل ،معمولا از نوع واسکازین می باشد.وجود روغن در محیطی که چرخدنده ها کار می کنند.باعث افزایش طول عمر چرخدنده ها و کاهش میزان ساییدگی آنها می شود.از سوی دیگر این روغن عمل خنک کاری چرخدنده ها را نیز انجام می دهد.ولی باید توجه داشت که ضرورت دارد این روغن قابلیت تحمل فشارهای بالا را داشته باشد.

 


منبع: تعمیرگاه مرسدس بنز گلچین


برچسب‌ها: